EDiversity Happy Share_March 2020

⼦ 製 作 套 裝 繪 本 Happy Classroom Day 開 ⼼ ⽇ 開 ⼼ ⽇ 是 ⼀ 個 ⼀ 天 的 活 動 希 功 課 不上 堂 的 ⼀ ⽇ 讓 學 ⽣ 師 共 同 討 論 設計 ⾃ ⼰ ⼼ ⽬ 中 的 開 ⼼ 師 在 中 學 重 學 ⽣ 的 ⾳ 和 意 ⾒ 放 ⼿ 讓 學 ⽣ 意 付 諸 實 踐 計 劃 ⾄ 間 學 校 報 參 其 中 四 間 已 開 展 了 校 師 半 天 培 訓 ⼯ 作 坊 設計 思 維 正 向 為 主 題 讓 師 位 思 考 理 學 ⽣ 的 西 貢 真 天 主 學 校 ( ⼩ 學 部 ) 更 已 完 成 校 的 開 ⼼ ⽇ 活 動 並 活 動 當 天 的 受 經 上 載 到 FB 享 https://www.facebook.com/happyclassroomday 半天設計思維 x 正向教育 教師培訓工作坊 開 ⼼ ⽇ 對 師 什 意 義 // 我 ⾃ ⼰ 都 刻 式 都 師 我 就 去 個 ( 開 ⼼ ⽇ ) 正正 畀 咗 個 ⼤ 家 可 互 動 嘅 會 上 堂 唔 淨 書 咁 單 更 加 重 嘅 同 學 ⽣ 建 ⽴ 關 可 ⼤ 家 享 受 活 動 ⾯ 緊 嘅 // 對 學 ⽣ ⼜ 什 意 義 // 平 可 寫少 兩 樣 功 課 ⼤ 家 已 經 開 ⼼ 依 家 享 咗 ⾃ ⼰ 鐘 意 嘅嘢 主 都 受 我 嘅 意 ⾒ 嗰 種 覺 難 講 出 嚟 ⼤ 家 由 ⼼ ⽽ 發 對 ⾃ ⼰ 課 室 真 喜 真 願 意 為 ⾃ ⼰ 課 室 付 出 嘅 覺 ⼀下 ⼦ // 出 禮 品 我 們 都 是 在 家 ⾃ 學 的 2 ⼩ 童 成 ⼤ 同 升 ⼦ ⼤ 同 兒 ⼼ 法 100 句 Norigae 平 繪 本 ⼤ 同 上 禮 品 店 售 https://www.ediversity.org/books.html 所 ⼤ 同 出 書 禮 品 三 ⽉ 折 發 售 惠 碼 PFPWCLUB

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzc2Nzg5